تبلیغات
گروه جهادی بسیج دانشجویی دانشگاه پیام نور ورامین - دوستان

 

  من باب عرض ادب به عزیزان برادر:

جلال آقامحمدی

آقامهدی احمدی

اسماعیل باقری

محمدرضا  به خوی

محمد بهمن آبادی

هادی بیانی

محمدعلی ترکمان

مسعود تقوی

میلاد تنکابنی

سید صدرالدین حسینی کیا

بنیامین رضاپور

مصطفی رضوانی دوست

حمیدرضا شریف عسکری

حسین شهبازی

محمدمهدی شهبازی

بهزاد شیرعلی

میلاد صمیمی

میثم عباسزاده

حسین فکور

میلاد قنبری

علیرضا کاشی

حسین کاظمی

محسن کاظمی

محمد کاظمی

ابوالفضل کریمی

مهران کریمی

روح الله کریمی فر

جابر مطهری زاده

وحید نقابی

محمد جواد یافتیان

علی یافتیان

. . .