تبلیغات
گروه جهادی بسیج دانشجویی دانشگاه پیام نور ورامین - . برای ابو نبی
شنبه 9 بهمن 1389

. برای ابو نبی

   نوشته شده توسط: جهادگر گمنام    

چقدر میتوان به مدرکی که تو گرفته ای خندید..................
من نوشته ام مطلب از یک جهادی گمنام است آنوقت تو عکس من را گوشه ی نوشته هایم درج میکنی...........
واقعا کلی به تو میخندند و کلی به من........