تبلیغات
گروه جهادی بسیج دانشجویی دانشگاه پیام نور ورامین - مصرف گرایی
چهارشنبه 13 بهمن 1389

مصرف گرایی

   نوشته شده توسط: جهادگر گمنام    

نگاه انسانها نسبت به دنیا نگاهی پر مصرف شده است...

به همین خاطر كمتر كسی حاضر به كمترین میشود و معمولا همه در تلاش برای بدست آوردن بهترین ها هستند!

اشتباه نكنید.....................

نه بهترین عبادت یا بهترین كار نیك و خیر همگی در پی بهترین ها برای رفاه بیشتر در زندگی هستند..........

آخرت در بین مردم امروز امری قدیمی است و آن را از ضروریات زندگی خویش كنار گذاشته اند فكر امروزی ها غرب زده شده است همیشه در پی رسیدن به آن چیزی است كه غرب به آن رسیده است غافل از آن كه اسلام قرن ها قبل به آنچه غرب امروز آن را كشف موفق قرن حاضر میخواند رسیده است.

دنیا گرایی و حب نسبت به دنیا مهمترین عامل شهادت ائمه معصوم در طول تاریخ بشر بوده....................

نگاهی به قیام عاشورا ، شهادت اباعبدالله و یارانش بارزترین مصداق دنیا گرایی بوده،هرگز گمان مبرید دیگر عاشورا تكرار نخواهد شد هر صبح آغاز عاشورایی دوباره است كه تو خود سپاهت را انتخاب میكنی ..............

آیا جایگاهت در بین حسینیان است یا در سپاه یزیدیان..............

تاریخ در حال تكرار است؛مراقب باش تا تو تكرار كننده تاریخ نباشی!!!!

اگر علاقه نسبت به دنیا كم نشود هیچ گاه نمیتوانی جهاد كنی چه رسد به اینكه بخواهی سرباز امام عصر(عج) باشی!!!!!

پس برخیز خودت را آماده كن................